Εταιρεία security

υπηρεσίες

φύλαξης



Φύλαξη Επιχειρήσεων


Φύλαξη εργοστασίων-βιομηχανιών
Φύλαξη εμπορικών κέντρων
Φύλαξη εκθέσεων
Φύλαξη ξενοδοχείων
Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων
Φύλαξη αεροπορικών εταιρειών
Φύλαξη εργοταξίων-λατομείων
Φύλαξη εκπαιδευτικών κέντρων
Φύλαξη εκδηλώσεων & συναυλιών

Ειδικές Υπηρεσίες Φύλαξης


Προστασία επισήμων (VIP security)
Μεταφορά εγγράφων-κοσμημάτων
Φύλαξη αθλητικών συλλόγων
Διακριτική φύλαξη συνεδρίων
Διακριτική φύλαξη συναυλιών
Στατική φύλαξη
Φύλαξη Ιερών Ναών
Περιπολίες

Ειδικές Υπηρεσίες Φύλαξης


Κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας
Σύστημα Tetra
Σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματη κατάσβεση πυρκαγιάς
Συστήματα συναγερμών
Access Control
Έλεγχος & παρακολούθηση με κάμερες

Ειδικές Υπηρεσίες


Άμεση επέμβαση

Η ΚΡΙΤΩΝ Group Security διαθέτει οχήματα επανδρωμένα με ασυρμάτους τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν ασφάλεια επικοινωνίας (TETRA), με άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται καθημερινά από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών σε 24ωρη βάση.

Περιπολίες

Τα περιπολικά οχήματα της ΚΡΙΤΩΝ Group Security κινούνται 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, ελέγχοντας τους φυλασσόμενους χώρους. Κάθε όχημα, έχει τη δυνατότητα συντονισμού με κέντρο ελέγχου (TETRA), ώστε να ενημερώνεται συνεχώς, λαμβάνοντας οδηγίες χειρισμού της κάθε κατάστασης που τυχόν προκύψει.

 

Προστασία VIP

Η ΚΡΙΤΩΝ Group Security έχει στο δυναμικό της άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χώρο της προστασίας προσώπων, που ξεχωρίζουν για την πλήρη εχεμύθεια και διακριτικότητα τους, γεγονός που - όπως είναι φυσιολογικό - απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

Μεταφορά εγγράφων

Κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό της ΚΡΙΤΩΝ Group Security, έχοντας στην κατοχή του ειδικές άδειες επισήμων οίκων (μορφής courier), μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια σημαντικά έγγραφα και  αντικείμενα αξίας όπως κοσμήματα, πίνακες ζωγραφικής, κτλ.

 

Φύλαξη συγκεντρώσεων

Οι ομάδες ασφαλείας (VIP) - σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές που προστατεύουν τους χώρους συγκεντρώσεων (π.χ. πανηγύρια όπου υπάρχει μεγάλος συνοστισμός κόσμου), αποτελούν έναν τομέα που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης στην πρόληψη της ασφάλειας του πλήθους. Τα στελέχη της εταιρείας  ΚΡΙΤΩΝ Group Security,  αφού προηγουμένως μελετήσουν το χώρο των συγκεντρώσεων κόσμου, είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου είδους.

 

Συστήματα Tetra

Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας TETRA αποτελεί ο συνδυασμός της λειτουργίας κινητού τηλεφώνου και ασυρμάτου σε μία συσκευή με ασφάλεια. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN), που δεν καλύπτονται από τα παραδοσιακά συστήματα επικοινωνίας (όπως GSM και τα αναλογικά Ραδιοδίκτυα).

 

Κέντρο λήψης σημάτων & εικόνας

Το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οποιαδήποτε στιγμή έχει τη δυνατότητα ελέγχου των προστατευμένων σημείων και συντονισμού του έμψυχου υλικού της εταιρείας ΚΡΙΤΩΝ Group Security, ώστε να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα και χωρίς χάσιμο χρόνου κάθε πρόβλημα που παραστεί.

 

Συναγερμοί

Η εταιρεία ΚΡΙΤΩΝ Group Security διαθέτει τα πιο σύγχρονα μέσα παρακολούθησης και ανίχνευσης. Η μελέτη για τις ανάγκες υποστήριξης του χώρου σας με σύγχρονα συστήματα συναγερμού, γίνεται χωρίς καμία υποχρέωση από τη δική σας πλευρά. Ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη σας προτείνουν την εφαρμογή των πιο έξυπνων λύσεων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος γίνεται. Η τοποθέτηση και το service των συστημάτων συναγερμού γίνεται από έμπιστο και ειδικευμένο συνεργείο.

Εταιρεία security Κρίτων Group


Φύλαξη εργοστασίων & βιομηχανιών

Η ΚΡΙΤΩΝ Group Security αναλαμβάνει τη φύλαξη και την επάνδρωση τμήματος ασφαλείας για συγκεκριμένο χώρο ή χώρους. Το προσωπικό που καλείται να στελεχώσει την ΚΡΙΤΩΝ Group Security επιλέγεται με αυστηρότερα κριτήρια από αυτά που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα, ικανά να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντά τους.

Μεταξύ άλλων, γνωρίζουν πυρασφάλεια, πρώτες βοήθειες, καθώς και το νομικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται, ώστε να παρέχουν πραγματική ασφάλεια.

Τα στελέχη της εταιρείας ΚΡΙΤΩΝ Group Security έχουν στόχο την κάλυψη των διαφόρων αναγκών των πελατών με εχέμυθο τρόπο, ακόμα και αν κριθεί απαραίτητη η συμμετοχή τους σε ειδικά σεμινάρια ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Έτσι, δημιουργούμε ένα κλίμα ευελιξίας και συνέπειας ως προς την εφαρμογή των επιπέδων ασφαλείας στις απαιτήσεις της κάθε αποστολής.

Το προσωπικό ασφαλείας στατικών φυλάξεων, αξιολογείται σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα, τόσο κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του, όσο και εκτός αυτής. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται η εμφάνισή του, το θάρρος του και η ψυχραιμία του, η εντιμότητα του, η εχεμύθειά του, το ενδιαφέρον και η επάρκεια για την εργασία, η συνέπεια και η αξιοπιστία του.

Η απόδοση του προσωπικού ελέγχεται καθημερινά από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας, από περιπολίες των εποπτών και από αιφνιδιαστικούς εφόδους των επικεφαλής των τμημάτων.

Συνοψίζοντας, κύριο μέλημα της εταιρείας ΚΡΙΤΩΝ Group Security είναι η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών της όχι μόνο στις νέες τεχνολογίες ασφαλείας, αλλά και στις τεχνικές που αναπτύσσονται διεθνώς, ώστε να διατηρεί πάντα υψηλό επίπεδο απόδοσης και γνώσης απέναντι στις ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί.


Φύλαξη εμπορικών κέντρων Φύλαξη εμπορικών κέντρων & εκθέσεων

Η φύλαξη των εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων, εκθέσεων και γενικότερα, η φύλαξη καταστημάτων είναι ένας τομέας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού στα περισσότερα εμπορικά κέντρα υπάρχει ο κίνδυνος της δολιοφθοράς και η πρόσβαση εξωτερικών παραγόντων όλο το 24ωρο. Η εταιρεία ΚΡΙΤΩΝ Group Security, με την εμπειρία του και τεχνογνωσία του έμψυχου δυναμικού που διαθέτει, είναι σε θέση να κάνει μελέτες ασφαλείας, εφαρμόζοντας τις τελευταίες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Το εκπαιδευμένο προσωπικό της καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.


Περισσότερα

Φύλαξη ξενοδοχείων Φύλαξη ξενοδοχείων

Η εταιρεία ΚΡΙΤΩΝ Group Security γνωρίζει τις ανάγκες κάλυψης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, όπως οι κύριες είσοδοι πρόσβασης στους χώρους στάθμευσης και στους χώρους αναψυχής (π.χ. πισίνες, γήπεδα και εκδηλώσεων όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος και φροντίζει για τη διακριτική τους φύλαξη.


Περισσότερα

Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων

Η ΚΡΙΤΩΝ Group Security έχει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ελέγχει διακριτικά τις εισόδους θεατών και την πρόσβαση οχημάτων στους χώρους στάθμευσης, ενώ σε έκτακτες καταστάσεις, όπως σεισμοί και πυρκαγιά, φροντίζει για την ασφαλή εκκένωσή τους.

Περισσότερα


Φύλαξη εργοταξίων, λατομείων Φύλαξη εργοταξίου & λατομείων

Η ΚΡΙΤΩΝ Group Security παρέχει όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσίες για τη φύλαξη ιδιαίτερα ευαίσθητων ανοιχτών χώρων, όπως τα λατομεία και τα εργοτάξια. Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, με προϋπηρεσία στη φύλαξη εργοταξίων και λατομείων, έχοντας μαζί του τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, αναλαμβάνει τη φύλαξή τους.

Περισσότερα


Φύλαξη νοσοκομείων Φύλαξη νοσοκομείων & ιδρυμάτων

Η ΚΡΙΤΩΝ Group Security διαθέτει σημαντική εμπειρία στη φύλαξη νοσοκομείων και ιδρυμάτων, όπως γηροκομεία. Το προσωπικό της, ελέγχει διακριτικά την είσοδο και την έξοδο ατόμων και οχημάτων σε αυτά και μπορεί να αντιμετωπίσει ψύχραιμα καταστάσεις πανικού, όπως σεισμός, πυρκαγιά, κτλ., φροντίζοντας για ατην ασφαλή εκκένωσή τους με την προβλεπόμενη ταχύτητα.

Περισσότερα


Φύλαξη συναυλιών Φύλαξη συναυλιών

Η μελέτη ασφαλείας του χώρου γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας ΚΡΙΤΩΝ Group Security για την ασφάλεια των θεατών, των καλλιτεχνών, του τεχνικού προσωπικού, των VIP κλπ. Στόχος μας είναι η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ο χώρος της συναυλίας προστατεύεται από έμπειρο προσωπικό ασφαλείας και συστήματα τέτοια, που ελέγχουν τις κεντρικές εισόδους, τις θέσεις VIP και τη συνοδεία καλλιτεχνών με οχήματα VIP, ή και μαζικής μεταφοράς VAN.



Περισσότερα


Φύλαξη συνεδρίων Φύλαξη συνεδρίων

Το ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό με την υλικοτεχνική υποστήριξη και υποδομή, μας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε την ασφάλεια των συνεδριακών χώρων, για τη φύλαξη των συνεδρίων. Στην ΚΡΙΤΩΝ Group Security μελετούμε το χώρο και τις συνθήκες και σχεδιάζουμε project plan για τον ασφαλή απεγκλωβισμό και μεταφορά των συνέδρων σε ελεγχόμενο χώρο, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν (π.χ. ατύχημα, τρομοκρατική επίθεση, εμπρησμός, πυρκαγιά, φυσική καταστροφή, κ.ά.).

Περισσότερα

Αρχική         Εταιρεία         Υπηρεσίες         Πελάτες         Βιβλίο επισκεπτών         Επικοινωνία

Copyright © 2013. All rights reserved. Developed by www.karamanos.eu