Εκτελούμε

έργα υψηλού

δείκτη προστασίας


Φύλαξη Επιχειρήσεων


Φύλαξη εργοστασίων-βιομηχανιών
Φύλαξη εμπορικών κέντρων
Φύλαξη εκθέσεων
Φύλαξη ξενοδοχείων
Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων
Φύλαξη αεροπορικών εταιρειών
Φύλαξη εργοταξίων-λατομείων
Φύλαξη εκπαιδευτικών κέντρων
Φύλαξη εκδηλώσεων & συναυλιών

Ειδικές Υπηρεσίες Φύλαξης


Προστασία επισήμων (VIP security)
Μεταφορά εγγράφων-κοσμημάτων
Φύλαξη αθλητικών συλλόγων
Διακριτική φύλαξη συνεδρίων
Διακριτική φύλαξη συναυλιών
Στατική φύλαξη
Φύλαξη Ιερών Ναών
Περιπολίες

Ειδικές Υπηρεσίες Φύλαξης


Κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας
Σύστημα Tetra
Σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματη κατάσβεση πυρκαγιάς
Συστήματα συναγερμών
Access Control
Έλεγχος & παρακολούθηση με κάμερες

Εταιρεία security

Η εταιρεία Κρίτων Group Security ιδρύθηκε από δυναμικούς ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φύλαξης. Σκοπός της Κρίτων Group Security είναι η δημιουργία μιας πρότυπης εταιρείας στο χώρο της ασφάλειας, της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, με μοναδικό της μέλημα την άμεση ανταπόκρισή της τόσο στις απαιτήσεις του χώρου, όσο και του πελάτη, μέσα από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στις περισσότερες χώρες.

Η εξειδίκευση της εταιρείας Κρίτων Group Security στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, στην οποία μοιραία οδηγούμαστε, προϋποθέτει την ύπαρξη γνώσης των απειλών, της καταγραφής τους και της λήψης μέτρων αποτροπής περιστατικών που επηρεάζουν την ασφάλεια και διαταράσσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των οργανωμένων κοινωνιών.

Φιλοσοφία για υπηρεσίες φύλαξης


Κρίτων Group Security Η εταιρεία security Κρίτων Group Security, με το έμπειρο προσωπικό της και την τεχνογνωσία που διαθέτει στο χώρο της ασφάλειας και της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και γνωρίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της σημερινής κοινωνίας, παρέχει ένα αξιόλογο έργο μέσα από συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

Με λίγα λόγια, το σκεπτικό της εταιρείας security Κρίτων Group Security είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης (ασφαλείας), διαθέτοντας τόσο έμψυχο, όσο και άψυχο υλικό, πάντα σε συνεργασία με εξειδικευμένους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνεται ακριβώς τις ανάγκες του πελάτη και σε συνεννόηση πάντα μαζί του, προσφέρει ανά πάσα στιγμή την καλύτερη δυνατή λύση σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παραστεί.

Τεχνογνωσία εταιρείας security


Bασική προτεραιότητα της εταιρείας Κρίτων Group Security είναι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στα πλέον σύγχρονα μέσα και τεχνικές. Η ποιότητά μας, μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιούμε έργα υψηλού δείκτη προστασίας και ασφάλειας, συνδυάζοντας την ποιότητα για τον πελάτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στόχος της εταιρείας security Κρίτων Group είναι η δημιουργία ανταγωνιστικών πακέτων προς όφελος τόσο της ίδιας της εταιρείας, όσο και των πελατών της.

Η εταιρεία security Κρίτων Group Security κατανοεί την ιδιαίτερη σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και στρατηγικών. Επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων μέσα από την εκπαίδευση και την εφαρμογή νέων μεθόδων διοίκησης των εργαζομένων της.

Σκοπός της εταιρείας security Κρίτων Group Security είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να μένει απόλυτα ικανοποιημένος ο κάθε πελάτης. Οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε με τις υπηρεσίες φύλαξης που παρέχουμε, στοχεύουν στη διασφάλιση τόσο της ποιότητας των ίδιων των υπηρεσιών, όσο και της αποδοτικότητας των εσωτερικών μηχανισμών οργάνωσης και διοίκησης.

Κρίτων Group SecurityΣε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η εταιρεία security Κρίτων Group, έχοντας ως πολύτιμους συμμάχους της την τεχνογνωσία, την ικανότητα εφαρμογής καινοτομιών, την έμφαση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό της και τη συνεργασία της με υπηρεσίες και φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στοχεύει στην επίτευξη της αύξησης των προσπαθειών και των επενδύσεών της.

Αρχική         Εταιρεία         Υπηρεσίες         Πελάτες         Βιβλίο επισκεπτών         Επικοινωνία

Copyright © 2013. All rights reserved. Developed by www.karamanos.eu